S720步态训练系统

由步态控制装置、减重支持装置、跑台、腰带(一套)、绑腿带(三套)和专用软件组成。

适用范围

用于步态辅助训练,改善脑卒中患者下肢运动功能障碍。

产品应在医生指导下使用。